L
A D I N G

FM 92.50 MHz

" บันทึกสถานการณ์ "

    

ข้อมูลรายการ

นำเสนอประเด็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของประชาชนที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน สัมภาษณ์และสนทนากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นข่าว

เวลาออกอากาศ

จันทร์ ,อังคาร ,พุธ ,พฤหัส ,ศุกร์
เวลา 08:02 - 09:00 น.

ประเภท

ดูรายการย้อนหลัง

บันทึกสถานการณ์

25 พ.ย. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

24 พ.ย. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

23 พ.ย. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

20 พ.ย. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

19 พ.ย. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

18 พ.ย. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

17 พ.ย. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

16 พ.ย. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

13 พ.ย. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

12 พ.ย. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

11 พ.ย. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

10 พ.ย. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

9 พ.ย. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

29 ต.ค. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

27 ต.ค. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

22 ต.ค. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

21 ต.ค. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

20 ต.ค. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

19 ต.ค. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

บันทึกสถานการณ์

16 ต.ค. 2563   08:02 น. - 09:00 น.
0 0 0

รายการแนะนำ
ข่าวยามเช้า ที่ 97
90 FM 97.00 MHz
Thailand Profile in Mandarin
72 AM 918 kHz
ครูหญิงกับครูต่อมาจ้อยามเช้า
48 FM 97.00 MHz
สารคดีสั้น: เรียนรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
15 FM 95.50 MHz